Sunday, 27/09/2020 - 14:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lịch Sơn

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Trường TH Lịch Sơn thông báo kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Căn cứ Điều lệ trường Điều lệ trường tiểu học;

Thực hiện công văn số 209/PGDĐT ngày 17/4/2018 của Phòng GDĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 đã được Phòng GDĐT phê duyệt,

Trường Tiểu học Lịch Sơn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động ít nhất 80% trẻ khuyết tật vào lớp 1.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Đảm bảo học sinh ở các xóm ĐBKK có điều kiện học tập ổn định.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1 Quy định đối tượng tuyển sinh
Lớp 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012), trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

2. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:

- Số lớp: 2 lớp

- Số HS: 51 học sinh

- Đối tượng tuyển sinh: tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại 5 xóm miền Lịch Sơn: Cây Thị, Đồng Dong, Khuân Ngục, Khuân Vạc, Làng Giai.

3. Thời gian tuyển sinh:

- Bắt đầu từ ngày 07/6/2018 đến ngày 08/6/2018 (Không tuyển sinh trước thời gian quy định).

4. Quy định về hồ sơ của học sinh:

Hồ sơ bao gồm:

+ Bản phô tô (có công chứng) bản chính giấy khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi;

+ Đơn xin học ( theo mẫu của trường );

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu ( không cần công chứng)

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo.

5. Chế độ báo cáo:

- Nhà trường công khai Thông báo tuyển sinh tại trường tiểu học Lịch Sơn, Mầm non Lịch Sơn và các xóm.

- Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch và báo cáo về Phòng GDĐT Võ Nhai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh; công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, các xóm; tuyên truyền rộng rãi để toàn thể nhân dân trong phường được biết trước khi tuyển sinh 20 ngày (04/5/2018).

- Thành lập Ban tuyển sinh của trường. Ban tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … đối chiếu bản photo giấy khai sinh với hộ khẩu. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này.

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học.

- Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019, đề nghị Ban tuyển sinh nhà trường triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- UBND xã;

- Ban tuyển sinh;

- Lưu: hồ sơ.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 09 : 244
Năm 2020 : 2.706